Hôm nay:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn Thực Tập đợt 3, Học Kỳ 2 Năm Học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch số 265/HVQLGD-ĐT ngày 16/5/2019 về việc tổ chức thực tập cơ sở đợt 3 và Kế hoạch số 266/HVQLGD-ĐT ngày 16/5/2019 về việc Thực tập...
Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý (CDMS) là một tổ chức khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt...