Hôm nay:

Thông báo về việc điều chỉnh các phòng báo cáo thực tập cơ sở (phương án 2), học kỳ 2 năm học 2019-2020

Do hiện nay Học viện đang tiến hành sửa chữa lại các phòng nên Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục địa...

Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với các sinh viên thực tập theo phương án 2)

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục (thực tập cơ sở theo phương án 2 đã nộp hồ sơ về Khoa vào ngày...