Hôm nay:

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018-2019

Khoa Giáo dục thông báo bản cập nhật về thay đổi địa điểm thực tập, phương án thực tập, nhóm thực tập, danh sách đăng ký thực tập bổ sung,.... sau...

Bổ sung thời khóa biểu cá nhân vào hồ sơ đăng ký thực tập cơ sở đợt 2

Khoa Quản lý thông báo tới các sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục đã đăng ký thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018-2019 về việc bổ sung...