Hôm nay:

Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập cơ sở (đợt nộp 2) năm học 2019-2020

Khoa Quản lý thông báo về việc nộp báo cáo thực tập cơ sở (đợt nộp 2) đối với các sinh viên đã hoàn thành thực tập (phương án 2) ngành Quản lý giáo...

Lịch Bảo Vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 10, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục khóa 10 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020. Thời gian...