Hôm nay:

Bổ sung thời khóa biểu cá nhân vào hồ sơ đăng ký thực tập cơ sở đợt 2

02-04-2019 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới các sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục đã đăng ký thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018-2019 về việc bổ sung thông tin như sau:

Hiện nay, một số sinh viên đã đăng ký thực tập cơ sở phương án 1/2 ngày. Tuy nhiên, theo như phản ánh, có nhiều sinh viên học 3 ngày/tuần. Như vậy, không đảm bảo thời gian thực tập theo quy định. Khoa đề nghị tất cả sinh viên in Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2018-2019 của mình, ký và ghi rõ họ tên đầy đủ sau đó nộp cho lớp trưởng. Lớp trưởng các lớp tập hợp và nộp về văn phòng khoa trước 10h sáng thứ 5, ngày 04/04/2019 để Khoa rà soát. Nếu sinh viên học mà nghỉ quá thời gian thực tập theo quy định sẽ không được đi thực tập đợt 2.

Để tạo điều kiện cho sinh viên đảm bảo thực tập cơ sở đợt 2, Lãnh đạo khoa đã thống nhất với Phòng Đào tạo sẽ tạo điều kiện cho sinh viên vướng lịch học kéo dài thời gian thực tập hơn 6 tuần. Sinh viên lưu ý có kế hoạch thực tập, đăng ký với giảng viên hướng dẫn để bù đủ số buổi thiếu đảm bảo đúng quy chế đào tạo.

Trân trọng thông báo./.