Hôm nay:

Các Khoa

Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp bổ sung và cập nhật một số thay đổi về thực tập tốt nghiệp của khoa Quản lý tính đến ngày 15/02/2019

Khoa Quản lý thông báo tới các sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp bổ sung Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn (chỉ có sinh viên ngành Quản lý giáo dục đăng ký). Sinh viên chú ý theo dõi để liên lạc với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập

Cập nhật thay đổi về thực tập tốt nghiệp khoa Giáo dục (tính đến ngày 15/02/2019)

Khoa Giáo dục thông báo bản cập nhật về thay đổi địa điểm thực tập, phương án thực tập, nhóm thực tập, danh sách đăng ký thực tập bổ sung,.... sau khi tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ sinh viên. Sinh viên lưu ý thực hiện theo danh sách cập nhật đã đăng ký dưới đây:

Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp bổ sung năm học 2018-2019, khoa Giáo dục

Khoa Giáo dục thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp bổ sung ngành Giáo dục học, năm học 2018-2019

Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019.

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp Năm Học 2018-2019

Khoa Giáo dục thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp ngành Tâm lý học giáo dục và Giáo dục học. Sinh viên chú ý liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

Xác nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục Danh sách tên đề tài sau khi sinh viên đã làm việc với giảng viên hướng dẫn. Sinh viên lưu ý thực hiện theo đúng tên đề tài đã đăng ký về khoa.

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn khóa luận tốt nghiệp Năm Học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục năm học 2018-2019. Lưu ý:

Kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019 (cập nhật đến ngày 25/01/2019) và đề nghị bổ sung thông tin

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục tính đến ngày 25/01/2019. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về khoa trong giờ hành chính hoặc gửi qua email của khoa

Thông Báo Về Việc Đăng Ký Thực Tập Cơ Sở (Thực Tập 1) Đợt 2 năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện Quản lý giáo dục, theo quyết định số 34/HVQLGD-ĐT ngày 21/01/2019 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 2 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau:

Kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019 (tính đến ngày 18/01/2019) và đề nghị bổ sung thông tin

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019 tính đến ngày 18/01/2019. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về khoa trong giờ hành chính hoặc gửi qua email của khoa