Thông tin từ các Khoa

Kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022 khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2, năm học 2021-2022

Thông Báo Về Việc Chỉnh Sửa Và Nộp Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 12 năm học 2021-2022

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 12 ngành Quản lý giáo dục về việc chỉnh sửa và nộp khóa luận tốt nghiệp như sau:

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2, năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Đợt 2 của Học viện Quản lý giáo dục, năm học 2021-2022 dưới đây:

Lịch Bảo Vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp đợt 1 Khóa 12, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục khóa 12 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1. Thời gian và địa điểm cụ thể của từng hội đồng sinh viên theo dõi trong từng sheet của file đính kèm dưới đây:

Thông báo nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 2 (đối với sinh viên thực tập theo phương án 2) năm học 2021-2022

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thực tập theo phương án 2 (thời gian kết thúc thực tập ngày 15/05/2022) về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 2 như sau:

Danh sách sinh viên khóa 12 đủ điều kiện bảo vệ khóa luận đợt 1, năm học 2021-2022

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận đợt 1, năm học 2021-2022

Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp khóa 12 năm học 2021-2022

Để chuẩn bị cho việc chấm khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 12 ngành Quản lý giáo dục hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp về khoa.

Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2021-2022

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2021-2022. Sinh viên chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

Thông báo nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục đã hoàn thành thực tập theo phương án 1 về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 1 như sau:

Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập cơ sở năm học 2021-2022

Khoa Quản lý thông báo về việc nộp báo cáo thực tập cơ sở đối với các sinh viên đã hoàn thành thực tập 1 (phương án 2) ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục, năm học 2021-2022 như sau: