Hôm nay:

Các Khoa

Lịch Bảo Vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 10, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục khóa 10 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020. Thời gian và địa điểm cụ thể của từng hội đồng các em theo dõi trong từng sheet của file đính kèm dưới đây:

Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) năm học 2019-2020

Khoa Quản lý thông báo về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2 đối với các sinh viên đã hoàn thành thực tập (phương án 1 và phương án 2) ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục, năm học 2019-2020 như sau:

Thông báo về việc lùi thời gian nộp báo cáo thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp (thu đợt 2) năm học 2019-2020

Do Học viện vừa có thông báo chuẩn bị sửa chữa cơ sở vật chất văn phòng khoa nên Khoa Quản lý thông báo lùi thời gian nộp báo cáo thực tập cơ sở và thực tập tốt nghiệp (tất cả các phương án) của sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục

Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2019-2020

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2019-2020 như sau:

Thông báo nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục đã hoàn thành thực tập theo phương án 1 và phương án 2 về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 2 như sau:

Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp khóa 10 năm học 2019-2020

Để chuẩn bị cho việc chấm khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 10 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp lại khoa

Thông Báo Về Việc Chỉnh Sửa Và Nộp báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên về việc chỉnh sửa và nộp báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 như sau:

Lịch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên Lịch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2019-2020. Thời gian và địa điểm cụ thể sinh viên theo dõi tại đây:

Thông báo về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo học kỳ 2 năm học 2019-2020

Khoa Quản lý gửi sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thông báo số 57/TB-HVQLGD ngày 18/02/2020 về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thông báo số 58/TB-HVQLGD ngày 18/02/2020 về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp đợt 1 và khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020

Khoa Giáo dục thông báo tới sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục và Giáo dục học danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp đợt 1 và khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020