Các Khoa

Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách sinh viên đủ điều kiện (sau khi đã tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên) và phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2020-2021

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập Tốt nghiệp, Thực tập cở sở, Khóa luận TN năm học 2020-2021

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập Tốt nghiệp, Thực tập cở sở, Khóa luận TN năm học 2020-2021

Thông báo kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1) năm học 2020-2021 (điều chỉnh ngày 14/01/2021)

Căn cứ đơn đăng ký thực tập cơ sở của sinh viên (khóa 10 trở về trước nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa) và Danh sách tổng hợp của các lớp khóa 12, Khoa Quản lý thông báo danh sách kết quả xét thực tập cơ sở (Thực tập 1) ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục phương án 2, năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021

Căn cứ đơn đăng ký thực tập tốt nghiệp của sinh viên (khóa 10 trở về trước nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa) và Danh sách tổng hợp của các lớp khóa 11, Khoa Quản lý thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục phương án 1 và phương án 2, năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo Thực tập tốt nghiệp, Thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2020-2021 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 750/HVQLGD-ĐT ngày 02/12/2020 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp, TTCS đợt 1 năm học 2020-2021.

Thông báo đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2020-2021 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 750/HVQLGD-ĐT ngày 02/12/2020 quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021.

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2020-2021 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 750/HVQLGD-ĐT ngày 02/12/2020 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021.

Thông Báo Về Việc Đăng Ký Thực Tập Cơ Sở (Thực Tập 1) Đợt 1 năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của Học viện Quản lý giáo dục, theo quyết định số 750/HVQLGD-ĐT ngày 02/12/2020 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 1 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau:

Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt cuối) năm học 2019-2020

Khoa Quản lý thông báo về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 3 (đợt cuối) đối với các sinh viên đã hoàn thành thực tập (phương án 1 và phương án 2) ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục, năm học 2019-2020 như sau:

Thông báo về việc điều chỉnh các phòng báo cáo thực tập cơ sở (phương án 2), học kỳ 2 năm học 2019-2020

Do hiện nay Học viện đang tiến hành sửa chữa lại các phòng nên Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục địa điểm báo cáo thực tập ngày 23/07/2020 được điều chỉnh như sau: