Hôm nay:

Các Khoa

Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2 năm học 2017-2018 lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở. Các em chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2017-2018

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018  (áp dụng đối với sinh viên đăng ký theo phương án 2, thực tập tập trung, 3 tuần từ ngày 06/08/2018 đến ngày 25/082018) như sau:

Kế hoạch tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy năm 2018

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên các khóa 7 và 8 Kế hoạch tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy năm 2018. Sinh viên theo dõi chi tiết trong file đính kèm

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn Thực Tập Cơ Sở Đợt 2, Học Kỳ 2 Năm Học 2017-2018

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018. Sinh viên theo dõi để liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

Thông báo về việc đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 2 năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của Học viện Quản lý giáo dục, theo quyết định số 391/HVQLGD-ĐT ngày 24/7/2018 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 2 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau: