Hôm nay:

Cập nhật thay đổi về thực tập tốt nghiệp khoa Giáo dục (tính đến ngày 15/02/2019)

15-02-2019 00:00 Lượt xem:
Khoa Giáo dục thông báo bản cập nhật về thay đổi địa điểm thực tập, phương án thực tập, nhóm thực tập, danh sách đăng ký thực tập bổ sung,.... sau khi tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ sinh viên. Sinh viên lưu ý thực hiện theo danh sách cập nhật đã đăng ký dưới đây: