Hôm nay:

Cập nhật thời khóa biểu và danh sách đăng ký các lớp Tiếng Anh chuyên ngành HK2 năm học 2018-2019

13-02-2019 00:00 Lượt xem:

Sinh viên các lớp Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, Tiếng Anh chuyên ngành TLHGD, Tiếng anh chuyên ngành CNTT truy cập tài khoản cá nhân để xem thời khóa biểu và danh sách các lớp.

Trân trọng thông báo.