Hôm nay:

Cấp tài khoản truy cập hệ thống và Thời khóa biểu dành cho sinh viên Đại học chính quy khóa 12 (các em sinh viên chú ý vào xem lại phòng học)

25-08-2018 00:00 Lượt xem:

CHÚ Ý:

- Các em sinh viên chú ý xem lại thời khóa biểu có sửa đổi lại phòng học.

1. Tài khoản truy cập hệ thống

Trong tuần định hướng, sinh hoạt chính trị sinh viên năm 2018, Phòng Đào tạo đã hướng dẫn sử dụng, khai thác thông tin trên cổng thông tin đào tạo đồng thời cũng đã cấp tài khoản truy cập hệ thống Cổng thông tin đào tạo Đại học chính quy cho sinh viên khóa 12 truy cập hệ thống:

- Danh sách sinh viên khóa 12 tải về tại đây: Danh sách sinh viên

- Tài khoản truy cập mặc định của hệ thống như sau:

+ Tên đăng nhập là Mã số sinh viên

+ Mật khẩu là Mã số sinh viên (sau khi đăng nhập lần đầu sinh viên phải thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân, tránh để người khác biết mật khẩu của mình)

Ví dụ:

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Trịnh Thị Mai Anh

Mã sinh viên: 1871401010001

Tài khoản truy cập

Tên đăng nhập: 1871401010001

Mật khẩu: 1871401010001

 2. Thời khóa biểu.

- Hiện tại hệ thống đã cập nhật thời khóa biểu vào tài khoản của các em, các em đăng nhập bằng tài khoản của mình để xem lịch học cụ thể.

- Thời gian các tiết học cụ thể như sau:

THỜI GIAN TIẾT HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
           
Buổi Tiết học Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thời gian tiết học Nghỉ hết tiết
Sáng Tiết 1 07 giờ 00 phút 07 giờ 50 phút 50 phút 5 phút
Tiết 2 07 giờ 55 phút 08 giờ 45 phút 50 phút 5 phút
Tiết 3 08 giờ 50 phút 09 giờ 40 phút 50 phút 5 phút
Tiết 4 09 giờ 45 phút 10 giờ 35 phút 50 phút 5 phút
Tiết 5 10 giờ 40 phút 11 giờ 30 phút 50 phút Hết ca sáng
Chiều Tiết 6 12 giờ 30 phút 13 giờ 20 phút 50 phút 5 phút
Tiết 7 13 giờ 25 phút 14 giờ 15 phút 50 phút 5 phút
Tiết 8 14 giờ 20 phút 15 giờ 10 phút 50 phút 5 phút
Tiết 9 15 giờ 15 phút 16 giờ 05 phút 50 phút 5 phút
Tiết 10 16 giờ 10 phút 17 giờ 00 phút 50 phút Hết ca chiều
Tối Tiết 11 17 giờ 20 phút 18 giờ 10 phút 50 phút 5 phút
Tiết 12 18 giờ 15 phút 19 giờ 05 phút 50 phút 5 phút
Tiết 13 19 giờ 10 phút 20 giờ 00 phút 50 phút 5 phút
           
THỜI GIAN CA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
           
Buổi Ca học Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thời gian ca học Ghi chú
Sáng Ca 1 07 giờ 00 phút 09 giờ 30 phút 150 phút Ghi trên TKB: Tiết 2-3
Ca 2 09 giờ 35 phút 11 giờ 05 phút 150 phút Ghi trên TKB: Tiết 4-5
Chiều Ca 3 14 giờ 00 phút 16 giờ 30 phút 150 phút Ghi trên TKB: Tiết 8-9
Ca 4 16 giờ 35 phút 18 giờ 05 phút 150 phút Ghi trên TKB: Tiết 10-11
           
Thời gian học trên áp dụng từ Học kỳ 1 năm học 2018-2019