Hôm nay:

Danh sách đăng ký các lớp học kỳ nguyện học kỳ 2 năm học 2019-2020

26-06-2020 11:00 Lượt xem: 728

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đăng ký lớp học tự nguyện học kỳ 2 năm 2019-2020, Sinh viên đọc kỹ thông báo và thực hiện theo đúng kế hoạch.https://drive.google.com/file/d/1__QuN9cY8mgYUnkKmnjTPoO1f2hUjI6l/view?usp=sharing