Hôm nay:

Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 khóa 8

25-02-2019 10:00 Lượt xem: 2,257

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 khóa 8.

Sinh viên nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ ThS. Phạm Lan Phương - Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục (SĐT: 0243 664 8719) trước ngày 27/02/2019.

Link danh sách:

https://drive.google.com/file/d/1qoRff83oLUQ2Z5vCR3rDuM_tY4wmhhA4/view