Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ĐHCQ Đợt 2 Năm 2020

15-10-2020 00:00 Lượt xem: 2,580

Thông báo Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ĐHCQ Đợt 2 năm 2020.

Xem tại: https://drive.google.com/file/d/1rff_xYkLh8SO6hchPmDs6dSBYgZpqG_3/view?usp=sharing

Mọi thắc mắc, chỉnh sửa thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, ThS. Từ Thị Hồng Vân, Tel: 0976097067 muộn nhất trước 17h00 ngày 21/10/2020.