Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ĐHCQ Đợt 2 Năm 2021

03-09-2021 09:00 Lượt xem: 1,083

Thông báo Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ĐHCQ Đợt 2 năm 2020.

Xem tại: https://drive.google.com/file/d/14XuMAO3C1UJ_tCDNIltMS8evoF1nuk7c/view?usp=sharing

Mọi thắc mắc, chỉnh sửa thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, ThS. Từ Thị Hồng Vân, Tel: 0976097067 muộn nhất trước 17h00 ngày 05/9/2021.