Hôm nay:

Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019.

20-06-2019 00:00 Lượt xem: 3,374

Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019.

- Một số sinh viên nợ học phí hoàn thiện tại phòng KHTC muộn nhất thứ 2 ngày 24/6/2019

- Một số sinh viên có nộp hồ sơ tốt nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện, liên hệ phòng Đào tạo

Sinh viên xem, nếu có vấn đề thắc mắc liên hệ thầy Bình phòng Đào tạo,  số điện thoại 02436648719 (trong giờ hành chính)

https://drive.google.com/file/d/1g6geslDhPngBrzUFClbDJ9aVVQ9J0X8V/view?usp=sharing