Danh sách học phần dự kiến học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp hệ đại học chính quy khóa 11,12,13

15-08-2020 00:00 Lượt xem: 4,138

Danh sách học phần dự kiến học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp hệ đại học chính quy khóa 11,12,13

- Cập nhật ngày 15/8/2020: https://drive.google.com/file/d/1G4q1Xt8V3fCLlciAUe-btw4Zih3A5VRt/view?usp=sharing

- Chú ý xem thông báo lịch đăng ký học:  Tổ chức đăng ký học phần và thời gian bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp hệ đại học chính quy