Hôm nay:

Danh sách, Kết quả thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

02-07-2018 00:00 Lượt xem:
Danh sách, Kết quả thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

1. Danh sách thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018. Danh sách thi

2. Kết quả thi: Kết quả thi B1 đợt 2
 

Sinh viên có nguyện vọng xem lại bài thi, hoặc điều chỉnh thông tin đến gặp cô Lương Bạch Vân muộn nhất ngày 10/7/2018 (không bao gồm thứ 7 và chủ nhật, trong giờ hành chính)