Hôm nay:

Danh sách lớp tín chỉ dành cho lớp chất lượng cao khóa 12 ngành Tâm lý học giáo dục

25-01-2019 08:00 Lượt xem: 1,414

Lớp nên thống nhất môn tự chọn đăng ký để đảm bảo đủ số lượng sinh viên mở lớp.

 

Mã HP Tên học phần Số TC Tên lớp TC Lịch học Giáo viên
MC016 Cơ sở văn hóa Việt Nam (môn tự chọn, chọn 1 môn trong đợt này) 3 MC016.9_LT Thứ 3(T6-8) Hoàng Thị Tâm
MC014B Dân tộc học (môn tự chọn, chọn 1 môn trong đợt này) 3 MC014B.9_LT Thứ 4(T6-8) Hoàng Thị Tâm
MC006 Logic học  3 MC006.9_LT Thứ 4(T1-3) Đoàn Thị Vương
MC013 Môi trường và con người (môn tự chọn, chọn 1 môn trong đợt này) 3 MC013.9_LT Thứ 5(T6-8) Ngô Thị Thùy Dương
MC001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LêNin 5 MC001.9_LT Thứ 3(T1-3)Thứ 5(T1-3) Đỗ Thị Thanh Hương
MC012 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3 MC012.9_LT Thứ 2(T6-8) Đỗ Thị Thúy Hằng
MC005 Tiếng Anh 2 3 MC005.9_LT Thứ 2(T1-3) Phạm Thùy Thu
MC008 Tin học cơ sở 3 MC008.9_LT Thứ 6(T1-4) Phạm Thúy Minh