Hôm nay:

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018-2019 khoa Giáo dục

02-04-2019 10:00 Lượt xem:
Khoa Giáo dục thông báo bản cập nhật về thay đổi địa điểm thực tập, phương án thực tập, nhóm thực tập, danh sách đăng ký thực tập bổ sung,.... sau khi tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ sinh viên. Sinh viên lưu ý thực hiện theo danh sách cập nhật đã đăng ký dưới đây: