Hôm nay:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn Thực Tập đợt 3, Học Kỳ 2 Năm Học 2018-2019 (cập nhật danh sách sinh viên đăng ký TTCS ngành Kinh tế giáo dục)

20-06-2019 00:00 Lượt xem:
Thực hiện Kế hoạch số 265/HVQLGD-ĐT ngày 16/5/2019 về việc tổ chức thực tập cơ sở đợt 3 và Kế hoạch số 266/HVQLGD-ĐT ngày 16/5/2019 về việc Thực tập tốt nghiệp đợt 3 năm học 2018-2019. Sau khi tiếp nhận và xét hồ sơ đăng ký thực tập của sinh viên, Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp đợt 3 ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục.

Chi tiết danh sách sinh viên xem tại file đính kèm link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1Qbv4WRsM09NHc1cvYoOvt0sj05B6h6LD?usp=sharing

Thời gian thực tập cơ sở đợt 3: 04 tuần, từ ngày 24/06/2019 đến ngày 19/07/2019. Sinh viên nộp hồ sơ thực tập về khoa trước 16h30 ngày 26/07/2019

Thời gian thực tập tốt nghiệp đợt 3: 07 tuần, từ ngày 24/06/2019 đến ngày 09/08/2019. Sinh viên nộp hồ sơ thực tập về khoa trước 16h30 ngày 16/08/2019. 

Sinh viên chú ý liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

Trân trọng thông báo./.