Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 năm 2019

18-11-2019 00:00 Lượt xem: 3,605

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viện dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 năm 2019.

Sinh viên nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo (Cô Từ Thị Hồng Vân) trước 11h00 ngày 21/11/2019.

Link danh sách: https://drive.google.com/file/d/1GsXCcXTmQN7xtMqqVZcUhRvv9HwoFMFK/view?usp=sharing