Hôm nay:

Danh sách sinh viên hệ chính quy đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định về học cùng lúc 2 chương trình được học chương trình thứ 2 từ học kỳ 1 năm học 2018-2019

05-10-2018 00:00 Lượt xem:

Ngày 05/10/2018, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã ký Quyết định số 912/QĐ-HVQLGD về việc cho phép sinh viên học cùng lúc 2 chương trình.

Theo đó: Danh sách sinh viên hệ chính quy đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định về học cùng lúc 2 chương trình được học chương trình thứ 2 từ học kỳ 1 năm học 2018-2019 xem tại: https://drive.google.com/open?id=1Kt8zQ_zf2e58xda5FdnlcXvq7RyW9N6c

Trân trọng thông báo và đề nghị các sinh viên trên, Sáng thứ 2, ngày 08/10/2018 đến Phòng Đào tạo để nhận lộ trình đăng ký học chương trình thứ 2 (gặp ThS. Trương Vĩnh Bình)