Danh sách sinh viên khóa 12 đủ điều kiện bảo vệ khóa luận đợt 1, năm học 2021-2022

09-05-2022 00:00 Lượt xem: 505
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận đợt 1, năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên xem tại đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/165To0qycTrMZixOl_JzXB8xehibP8qCA/edit?usp=sharing&ouid=116140848708807195546&rtpof=true&sd=true

Ghi chú: Theo Quy định của Học viện, điều kiện sinh viên được bảo vệ, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp

Sinh viên đã được giao làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp được đánh giá đồ án, khóa luận khi:

- Sinh viên đã tích lũy hết các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần khóa luận tốt nghiệp)

- Được giảng viên hướng dẫn cho phép đưa khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp ra đánh giá.

Trân trọng thông báo./.