Danh sách sinh viên phân chia theo đại đội đi học GDQP&AN

08-07-2022 09:00 Lượt xem: 3,713

Danh sách sinh viên phân chia theo đại đội đi học GDQP&AN:

1. Sinh viên đi học GDQP&AN sẽ phân chia theo 3 đại đội, bao gồm: Đại đội 6, Đại đội 7, Đại đội 8.

Danh sách sinh viên Đại đội 6: https://drive.google.com/file/d/1miOk0iAy8Yz5ls3WN2dcotfwnhiJC2PU/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Đại đội 7: https://drive.google.com/file/d/1e8LpKdjcXQJNaQdc4drazqBQWVNtSzos/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Đại đội 8: https://drive.google.com/file/d/16kG_SXl8awoFargIv3vqEecD7mHKZ61x/view?usp=sharing

2. Lưu ý: Trong buổi sáng ngày 11/07/2022 khi sinh viên tập trung tại sân HV Quản lý giáo dục

- Sinh viên xếp hàng theo ngành (có biên tên từng ngành).
- Sinh viên lên xe theo đại đội.