Hôm nay:

Danh sách tổng hợp đăng ký học học kỳ 2 năm học 2017-2018 và thông tin thay đổi phòng học

04-02-2018 00:00 Lượt xem:

Các em xem file tổng hợp đăng ký học học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 phía dưới và kiểm tra kết quả đăng ký học trên hệ thống khi đăng nhập tài khoản của mình.

1. Danh sách sinh viên đăng ký các học phần: https://drive.google.com/open?id=1eQmMTzGClHhSKkXfXT0Gw6smkVCeQISL

Danh sách này xác định kết quả đăng ký học của sinh viên và làm căn cứ để giải quyết các thắc mắc khiếu nại nếu có.

2. Phòng học một số lớp có thay đổi nên các em vào lịch học để kiểm tra.

Chú ý: Những sinh viên không đăng ký học theo quy định và tự ý vào lớp học sẽ không được công nhận kết quả học tập.

3. Thời khóa biểu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJ4fwKTzWfeNDkD4Ip5n5cy-uTPNcgIQJr39VjOcg_8/edit#gid=1544281327