Hôm nay:

Đào tạo

Thông báo tổ chức thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Thông báo tổ chức thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Tổ chức các lớp học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 8

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 8 như sau:

Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc kế hoạch các đợt xét tốt nghiệp và thủ tục đăng ký xét tốt nghiệp năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống chế tín chỉ như sau:

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học chính quy

Ngày 27/3/2018, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã ký Quyết định số 176/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2018 về việc Ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy. Cụ thể chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo như sau:

Số tín chỉ môn học tự chọn phải đăng ký đối với sinh viên Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Dưới đây là bảng thống kê số lượng tín chỉ các môn học tự chọn phải đăng ký để đảm bảo khối lượng tín chỉ đăng ký:

Chương trình đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng từ khóa 8)