Hôm nay:

Đào tạo

Thông báo về việc Đăng ký học bổng của Học viện Đào tạo Công nghệ thông tin NIIT-ICT Hà Nội và Học viện Toán sơ đồ (MathMap Academy)

Nhân dịp năm năm học mới 2018 – 2019, Học viện Đào tạo Công nghệ thông tin NIIT-ICT Hà Nội và Học viện Toán sơ đồ (MathMap Academy) có dành học bổng cho sinh viên Học viện Quản lý giáo dục. Học viện Quản lý giáo dục thông báo tới sinh viên như sau:

Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Lễ Công bố Quyết định đạt chuẩn chất lượng giáo dục và Khai giảng năm học 2018 - 2019

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và khai giảng năm học 2018 - 2019. Học viện thông báo triệu tập sinh viên tham dự như sau:

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần (bổ sung) dành cho sinh viên khóa 7, 8, 9 vào học kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo Đại học hệ chính quy năm học 2018 – 2019, để tạo điều kiện cho các sinh viên khóa 7, 8, 9 có thể trả nợ các môn chưa đạt và hoàn thiện chương trình đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thu thập nguyện vọng mở lớp học phần như sau:

Thông báo về việc rút bớt học phần đăng ký học kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2018 – 2019, Căn cứ kế hoạch đăng ký học học kỳ 1 năm học 2018-2019; Học viện Quản lý giáo dục thông báo tiếp nhận đơn rút bớt học phần đăng ký học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Xếp thêm lớp Tiếng Anh dàng cho sinh viên lớp chất lượng cao ngành Tâm lý học giáo dục

Thông báo ếp thêm lớp Tiếng Anh dàng cho sinh viên lớp chất lượng cao ngành Tâm lý học giáo dục