Hôm nay:

Đào tạo

Thông báo cho phép sinh viên các khóa trước đăng ký học cùng Khóa 12 năm học 2018-2019

Sinh viên các khoá K8 -K11 đăng ký lớp tín chỉ cùng khóa 12, học kỳ 1 năm học 2018- 2019 trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo thời gian từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018

Danh sách chia lớp ngành Tâm lý học giáo dục khóa 12

Phòng Đào tạo thông báo danh sách chia lại lớp hành chính đối với ngành Tâm lý học giáo dục:

Thông báo nghỉ học lớp Xác suất và thống kê ngày 06,07/08/2018

Thông báo nghỉ học lớp Xác suất và thống kê ngày 06,07/08/2018

Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018 (cập nhật ngày 29/7, và danh sách cần bổ sung hồ sơ)

Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018 (cập nhật ngày 29/7, và danh sách cần bổ sung hồ sơ)

Danh sách, Kết quả thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Danh sách, Kết quả thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp khóa 7 (Đợt 2)

Học viện thông báo đến sinh viên kết quả điểm thi tốt nghiệp khóa 7 (Đợt 2).

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 8 (đào tạo theo hệ thống tín chỉ) đợt 1 năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống chế tín chỉ như sau:

Thông báo tổ chức thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Thông báo tổ chức thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ