Hôm nay:

Địa điểm thi lần 2 Học kỳ 1 năm học 2018-2019

26-02-2019 00:00 Lượt xem:
Địa điểm thi

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên địa điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Đề nghị sinh viên  xem kỹ địa điểm thi và đến trước giờ thi 15 phút. Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên (hoặc thẻ căn cước) và biên lai nộp tiền thi lại.

Sinh viên xem địa điểm thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1KNAxk1mZggxSigcDBabIi7Y4ifqrTSqh