Hôm nay:

Điều chỉnh kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020 (điều chỉnh ngày 18-11-2019)

18-11-2019 00:00 Lượt xem: 2,002

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên lịch thi đã điều chỉnh ngày 18-11-2019.

Đề nghị sinh viên xem kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc sinh viên gửi về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất vào ngày 20/11/2019.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1qyBaXhxzbObrnSQrDaYs4WZELanq_px_

Trân trọng!