Hôm nay:

Điều chỉnh kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019

19-02-2019 08:00 Lượt xem:
Kế hoạch thi lần 2 - điều chỉnh 19/2/2019

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019 đã điều chỉnh để tránh trùng môn.

Đề nghị sinh viên xem kỹ lại lịch thi. Mọi ý kiến thắc mắc sinh viên gửi về Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất vào 16h00 thứ 5 ngày 21/2/2019.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1j3QZUDtqzhALwCeZQMcCZSGYli_oI5M8

Trân trọng!