Hôm nay:

Điều chỉnh lịch thi Lần 1 Học kỳ 1 năm học 2018-2019 - Khóa 12

03-12-2018 00:00 Lượt xem:
Lịch thi HK1 khóa 12 điều chỉnh

Phòng ĐBCLGD gửi tới sinh viên khóa 12 lịch thi chính thức Học kỳ 1 năm học 2018-2019 có một số điều chỉnh do có học phần kết thúc muộn hơn kế hoạch. Phần điều chỉnh đã được đổ nền màu đỏ.

Sinh viên lưu ý thực hiện thi theo lịch mới.

Sinh viên download lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1y5uffsONkMjsy_uVEP1OMb9qpg82UwPQ