Học viện Quản lý giáo dục Tập huấn cho cán bộ giảng viên làm công tác thanh/kiểm tra tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

23-07-2020 00:00 Lượt xem: 420
Học viện Quản lý giáo dục Tập huấn cho cán bộ giảng viên làm công tác thanh/kiểm tra tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020
 

Quang cảnh Tập huấn công tác thanh/kiểm tra thi THPT 2020 tại Học viện Quản lý giáo dục

Chương trình Tập huấn nhằm phổ biến các quy định, quy trình của công tác thanh/kiểm tra tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 tới toàn thể cán bộ giảng viên của Học viện được nhận nhiệm vụ.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tập huấn

Phát biểu chỉ đạo Tập huấn, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện quán triệt tinh thần thực hiện tốt nhiệm vụ thanh/kiểm tra tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020. Giám đốc hy vọng mỗi cán bộ giảng viên của Học viện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phó.

ThS. Phạm Thùy Thu, Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế, Học viện Quản lý giáo dục giới thiệu Sổ tay nghiệp vụ thanh tra/kiểm tra thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Thạch Thảo