Hướng dẫn nộp học phí học kỳ phụ (kỳ tự nguyện) năm học 2020-2021 cho SVCQ

17-06-2021 00:00 Lượt xem: 4,713

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-HVQLGD ngày 7 tháng 9 năm 2020 về việc quy định mức thu học phí Đại học năm học 2019-2020;

 Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền học phí học kỳ tự nguyện năm học 2020- 2021 đối với sinh viên hệ Chính quy  như sau:

1.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 23/6/2021

 Sáng từ 08h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 17h00

2. Mức thu học phí:                                                                                  

 Theo danh sách đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1O7Cy3JtFi7200o2l2ulUxJmQyW51B0Eg/view?usp=sharing

3. Hình thức nộp

- Tiền mặt: nộp tại Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

- Chuyển khoản:

 1. Nội dung chuyển khoản: Họ tên_Lớp _Kỳ phụ 20 21_Mã số môn

 Ví dụ: Nguyễn Văn A CNTT 11A Kỳ phụ 20 21 Môn 1,2,3

2. Thông tin chuyển khoản:

Tên đơn vị hưởng: Học viện Quản lý giáo dục

Số tài khoản: 0021.0003.29327

Tại ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Hà Thành

Chú ý: Sinh viên ghi đầy đủ nội dung khi chuyển khoản, chuyển đúng số tiền/kỳ phải nộp, không được nộp thiếu/thừa. Học viện không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp thiếu sót thông tin khi chuyển khoản.