Hôm nay:

KẾ HOẠCH PHÒNG THI HỌC KÌ II 2018 - 2019

05-06-2019 00:00 Lượt xem:

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo kế hoạch phòng thi các môn học kì II 2018 - 2019 như sau:

https://drive.google.com/file/d/10Zo1ODkTmqTF558ZHAyTQ8JPfBuw4Q0_/view?usp=sharing

Lưu ý: Sinh viên đến trước phòng thi 15 phút ; Sinh viên đi thi mang theo CMT hoặc thẻ Sv mới được vào thi.

Trân trọng.