Hôm nay:

Kế hoạch phòng thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020

28-11-2019 10:00 Lượt xem: 1,691

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi tới sinh viên kế hoạch phòng thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Sinh viên lưu ý: đến trước giờ thi 20 phút. Khi đi thi, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân.

Sinh viên xem phòng thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1v0YEFuQjO-OjgUogttpTWzKtT69_klZO