Hôm nay:

Kế hoạch phòng thi lần 1 Học kỳ phụ năm 2018

29-08-2018 09:00 Lượt xem:
Thông báo địa điểm thi lần 1 học kỳ phụ năm 2018

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo tới sinh viên kế hoạch phòng thi lần 1 học kỳ phụ năm 2018.

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút, khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư.

Sinh viên xem lịch tại đây: https://drive.google.com/open?id=1MZnuIGI0ZJFkLrSYB8vGQKHPFXOPzE5B