Kế hoạch phòng thi lần 1 học kỳ tự nguyện và Khóa 14 đợt 2 năm học 2020-2021

18-03-2021 00:00 Lượt xem: 802

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo địa điểm thi kết thúc học kỳ tự nguyện và khóa 14 đợt 2.

Sinh viên xem địa điểm thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/1UEP24XPK0sIgK3xSS_u9TB2-J3iYpD2W/view?usp=sharing

Trân trọng!