Hôm nay:

Kế hoạch phòng thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2017-2018

04-10-2018 00:00 Lượt xem:
Địa điểm thi lần 2 HK 3 năm học 2017-2018

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo tới sinh viên kế hoạch phòng thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2017-2018.

Đề nghị sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Khi đi thi mang theo biên lai nộp tiền thi lại và thẻ căn cước hoặc thẻ sinh viên.

Sinh viên xem địa điểm tại đây: https://drive.google.com/open?id=1iAJCnLVVmiaAUJ48l_Cw34894yEQzu4P