Hôm nay:

KẾ HOẠCH PHÒNG THI LẦN 2 KÌ 2 VÀ LẦN 1 KÌ PHỤ

09-08-2019 08:00 Lượt xem:
KẾ HOẠCH PHÒNG THI LẦN 2 KÌ 2 VÀ LẦN 1 KÌ PHỤ

Phòng ĐBCLGD trân trọng thông báo tới các em sinh viên:

- Kế hoạch phòng thi lần 1 học kì phụ: https://drive.google.com/file/d/1H4impMUAjUiUFhr5ZJWuFe07ihq56khL/view?usp=sharing

- Kế hoạch phòng thi lần 2 học kì 2: https://drive.google.com/file/d/1gtR4nKmLRxdNLasIHE70JYGrtDF-yFKX/view?usp=sharing