Hôm nay:

KẾ HOẠCH PHÒNG THI MÔN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

05-06-2019 00:00 Lượt xem:

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo kế hoạch phòng thi môn thay thế khóa luận tốt nghiệp như sau:

https://drive.google.com/file/d/1vflQF99TEkPABwM1gXr6b-jdswlH6lB7/view?usp=sharing

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo CMT hoặc thẻ sinh viên mới được vào thi.

Trân trọng.