Hôm nay:

KẾ HOẠCH PHÒNG THI VÀ KẾ HOẠCH PHÒNG THI LẦN 2 KÌ PHỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

12-09-2019 00:00 Lượt xem:

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo các em sinh viên 

- Lịch thi chính thức lần 2 kì phụ năm 2018 - 2019: https://drive.google.com/file/d/1c2J1ouWxvpXkIXpCqJT28bqr6WadSgyL/view?usp=sharing

- Kế hoạch phòng thi: https://drive.google.com/file/d/1vu6AIAKQqBYXOsBAocZZ77dD0aLOSdk1/view?usp=sharing