Hôm nay:

Kế hoạch thi học phần lần 1 Học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Dự kiến)

05-11-2019 00:00 Lượt xem:

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên các khóa 9, 10, 11 kế hoạch thi học phần lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020 (dự kiến).

Đề nghị sinh viên xem kỹ lịch thi. Mọi phản hồi về lịch thi sinh viên gửi về Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất vào ngày 11/11/2019.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1hXpzs2Z9tr9SF4KKJMtgdsAFZG6G7wFK

Trân trọng!