Hôm nay:

Kế hoạch thi học phần lần 1 Học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Điều chỉnh ngày 11/11/2019)

11-11-2019 00:00 Lượt xem: 1,879

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi tới sinh viên kế hoạch thi học phần lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020 bản sửa đổi.

Đề nghị sinh viên xem kỹ lịch thi. Mọi ý kiến thắc mắc sinh viên gửi về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất vào thứ 6 ngày 15/11/2019.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1NDP0LT_AJxvGBLoU_uxyLxCXozB9gqOX

Trân trọng!