Hôm nay:

Kế hoạch thi học phần lần 1 Học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Điều chỉnh ngày 13/11/2019)

13-11-2019 10:00 Lượt xem: 2,228

Sau khi tiếp nhận ý kiến thắc mắc của sinh viên , phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục đã điều chỉnh lịch thi. Đề nghị các em sinh viên xem lại lịch thi đã điều chỉnh. Các ý kiến thắc mắc các em gửi về Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất vào ngày 15/11/2019.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1nniposYvpgJIXlQhfP9cWToZICOejz4b

Trân trọng!