Hôm nay:

Kế hoạch thi học phần lần 1 Học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Lịch chính thức - điều chỉnh ngày 28/11/2019)

29-11-2019 09:00 Lượt xem: 5,983

Phòng Đảm bảo chất lượng gửi lại sinh viên lịch thi chính thức sau khi điều chỉnh vào ngày 28/11/2019.

Sinh viên chú ý xem lại lịch thi và thực hiện theo lịch thi mới.

Lịch thi update: https://drive.google.com/open?id=1ZKY1J5xR4hiIfMMnXDtdrLSXdi3EzsxH

Địa điểm thi update: https://drive.google.com/open?id=1YTLWLqcUVgPCqTFlTBgWpzeMCKdjWiBx