Hôm nay:

Kế hoạch thi học phần lần 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (dự kiến)

02-06-2020 00:00 Lượt xem: 4,136
Kế hoạch thi

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên kế hoạch thi HK2 năm học 2019-2020 bản dự kiến . Các em xem kĩ lịch thi, nếu có vấn đề gì thắc mắc như:  trùng lịch thi và sai thông tin, thiếu môn thi,... đề nghị các em phản ánh về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất là vào ngày 09/06/2020

Trân trọng cảm ơn!

Link xem lịch thi: https://drive.google.com/file/d/1rrzv8S-w_vkyO6lvBuEHwyW8NM7Dii26/view?usp=sharing