Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 khóa 14 (cập nhật ngày 22/12/2020)

22-12-2020 10:00 Lượt xem: 167

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 14 lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Sinh viên xem lịch cập nhật ngày 22/12/2020 tại link này: https://drive.google.com/file/d/1Uf8DiiE0sK-mx1X_BnWxF9b6vbQftid8/view?usp=sharing