Hôm nay:

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2017-2018

24-09-2018 00:00 Lượt xem:
Kế hoạch thi lần 2 HK3 năm học 2017-2018

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên kế hoạch thi lần 2 Học kỳ 3 năm học 2017-2018.

Mọi ý kiến phản hồi về lịch thi đề nghị sinh viên gửi về phòng ĐBCLGD trước 16h00 thứ 6 ngày 28/9/2018

Sinh viên xem lịch thi tại đây https://drive.google.com/open?id=1m1fWUFN_YEtCdmmbdxrS1S5-2UD7jZAr