Hôm nay:

Kế hoạch thi môn thay thế khóa luận tốt nghiệp Đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

27-05-2019 11:00 Lượt xem:

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo kế hoạch thi môn thay thế khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên K9 như sau: 

https://drive.google.com/file/d/1XXmpkRWjjFlJyEDdbD2ddef-zYWq1PU3/view?usp=sharing

Trân trọng