Hôm nay:

Kế hoạch tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy năm 2018

09-08-2018 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên các khóa 7 và 8 Kế hoạch tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy năm 2018. Sinh viên theo dõi chi tiết trong file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1nbHs8lN0L9i3589jtq1Dp51zpjWNVFRr/view?usp=sharing

Đề nghị tất cả sinh viên hoàn thành mọi thủ tục trong thông báo trước khi nhận bằng.

Lưu ý: Sinh viên nào còn nợ học phí, sách của thư viện,... phải tự có ý thức hoàn trả đầy đủ cho các đơn vị liên quan nếu không sinh viên sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp. Sinh viên không phải nộp giấy xác nhận cho phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo sẽ nhận danh sách từ phòng Kế hoạch tài chính, Trung tâm công nghệ thông tin - thư viện,... để đối chiếu và cấp bằng nếu sinh viên không còn nợ. 

- Khi rút hồ sơ ở phòng Giáo dục chính trị và công tác sinh viên thì sinh viên phải nộp Giấy xác nhận. Phòng Giáo dục chính trị và công tác sinh viên sẽ có thông báo cụ thể và có MẪU GIẤY XÁC NHẬN cho sinh viên sau.

Đề nghị tất cả sinh viên chú ý cập nhật thông tin để thực hiện đầy đủ.

Trân trọng thông báo./.