KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

12-06-2020 08:00 Lượt xem: 787

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức cho sinh viên đại học chính quy triển khai công tác Học kỳ 2 năm học 2019-2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài, Phòng Đào tạo đã cho phép sinh viên được phép lùi thời gian thực tập, lùi thời gian học trên lớp cũng như tổ chức đào tạo trực tuyến, đến nay đã trở lại học tập ổn định trên lớp. Để đảm bảo công tác đào tạo được thống nhất và đảm bảo tiến độ, Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch triển khai công tác đào tạo cuối học kỳ 2 năm học 2019-2020:

1. Đối với Khóa 10

1.1. Thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận

Thực hiện theo công văn số 265/HVQLGD-ĐT ngày 15/05/2020 của Học viện Quản lý giáo dục về thời gian hoàn thành thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm học 2019-2020.

1.2. Học môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp

- Thực hiện theo Kế hoạch số 253/KH-ĐTcủa Học viện Quản lý giáo dục ngày 12/05/2020 về việc Tổ chức các lớp học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020.

1.3 Tổ chức các lớp học phần theo nguyện vọng dành cho sinh viên cuối khóa

Thời gian tổ chức các lớp học phần theo nguyện vọng dành cho sinh viên sắp hết thời hạn học tập như sau:

+ Công tác đăng ký nguyện vọng mở lớp: Theo Thông báo số 37/TB-HVQLGD ngày 06/2/2020 về việc Tổ chức các lớp học phần theo nguyện vọng dành cho sinh viên sắp hết thời hạn học tập (đã thực hiện xong).

+ Đăng ký học: Sinh viên đăng ký học từ ngày 15/06 đến ngày 19/06 tại phòng Đào tạo theo mẫu đơn đăng ký học phần.

+ Nộp học phí: Từ ngày 22/06 đến ngày 24/06 tại phòng Kế hoạch-Tài chính.

+ Thời gian học: Từ ngày 27/06 đến ngày 07/08/2020.

1.4 Công tác tốt nghiệp, trao bằng

- Đợt tháng 7 năm 2020:

+ Thu hồ sơ tốt nghiệp: Từ ngày 10/07 đến ngày 13/07/2020

+ Kiểm tra, xác minh hồ sơ: Từ ngày 14/07 đến ngày 19/07/2020

+ Xét tốt nghiệp: Trước ngày 26/07/2020

+ Trao bằng tốt nghiệp: Tuần đầu tháng 08/2020 

- Đợt tháng 8 năm 2020:

Thời gian dự kiến nhận hồ sơ và xét tốt nghiệp trong tháng 8/2020, thời gian cụ thể phòng Đào tạo sẽ có thông báo sau.

2. Đối với khóa 11,12,13

2.1 Tổ chức học tập

- Học trực tuyến: từ ngày 16/03/2020 đến ngày 05/5/2020 (8 tuần, đã triển khai) 

- Học trên giảng đường: từ ngày 06/05/2020 đến hết ngày 21/06/2020 (8 tuần). Thời gian kết thúc tùy thời lượng của từng học phần theo chương trình đào tạo. Đối với các học phần không đảm bảo tiến độ do triển khai dạy trực tuyến muộn, giảng viên bố trí lịch dạy bổ sung để đảm bảo thời lượng học phần và thời gian kết thúc muộn nhất ngày 27/06/2020.

 - Thời gian hoàn thành đánh giá điểm quá trình và số tiết nghỉ trên hệ thống: trong 07 ngày kể từ ngày kết thúc giảng dạy trên lớp và trước ngày 28/06/2020. Phòng Đào tạo thực hiện khóa điểm trên hệ thống vào ngày 28/06/2020 để phục vụ công tác tổ chức thi.

- Thời gian nộp điểm về Phòng Đào tạo: Trước ngày 30/06/2020, cụ thể:

+ Giảng viên nộp bản in bảng điểm theo quy định đào tạo, nộp về Khoa cho trợ lý đào tạo của Khoa (phụ trách giảng dạy). Trợ lý đào tạo các Khoa tập hợp và gửi về phòng Đào tạo (chuyên viên Từ Thị Hồng Vân) 01 bản gốc bảng điểm của từng lớp học phần. Phòng Đào tạo chỉ nhận bản in bảng điểm do trợ lý đào tạo Khoa tập hợp và nộp, không nhận trực tiếp từ giảng viên giảng dạy.

+ Đối với những học phần có sửa đổi, bổ sung điểm sau khi đã nhập điểm lên phần mềm sau thời gian thông báo, kính đề nghị giảng viên thực hiện Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm (Mẫu hồ sơ đính kèm) và nộp về phòng Đào tạo (Chuyên viên Từ Thị Hồng Vân).

2.2. Thực tập cơ sở

- Sinh viên khóa 11 tham gia thực tập cơ sở thực hiện thực tập cơ sở theo công văn số 265/HVQLGD-ĐT ngày 15/05/2020 của Học viện Quản lý giáo dục về thời gian hoàn thành thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm học 2019-2020.

Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết.