Hôm nay:

Kế hoạch xét tốt nghiệp các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2018 - 2019

28-04-2019 09:00 Lượt xem: 5,123

Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc kế hoạch các đợt xét tốt nghiệp và thủ tục đăng ký xét tốt nghiệp năm 2019 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống chế tín chỉ như sau:

1. Thời gian các đợt xét tốt nghiệp năm 2019

STT

Đợt xét

Thời gian thu hồ sơ

Thời gian xét duyệt hồ sơ, xét tốt nghiệp

01

Tháng 6/2019

10 đến 17/06/2019

Từ 18 đến 20/6/2019

02

Tháng 09/2019 (dự kiến)

16 đến 20/09/2019

Từ 23 đến 27/9/2019

03

Tháng 12/2019 (dự kiến)

16 đến 20/12/2019

Từ 23 đến 27/12/2019

2. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đang theo học;

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

- Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.

- Đảm bảo chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 176/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2018 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc Ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy.

- Hoàn thành nghĩa vụ học phí, lệ phí theo quy định

3. Hồ sơ xét tốt nghiệp:

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);

- Minh chứng đạt môn Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP): Chứng chỉ môn GDQP (01 bản sao công chứng), hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDQP (01 bản gốc);

- Minh chứng đạt môn Giáo dục thể chất (GDTC): Chứng chỉ môn GDTC (01 bản sao công chứng), hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDTC (01 bản gốc);

- Minh chứng đạt chuẩn trình độ tiếng Anh: Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (01 bản sao công chứng), hoặc Chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 được cấp bởi các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ B1 tiếng Anh (01 bản sao công chứng), hoặc Chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ B1 do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức (01 bản sao công chứng), hoặc bằng tốt nghiệp đại học tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp các ngôn ngữ: Pháp, Trung, Nga, Nhật (01 bản sao công chứng).

- Minh chứng đạt chuẩn trình độ Công nghệ thông tin:  Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) hoặc Chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C đã cấp theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ triển khai trước ngày 10/6/2016.

- 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp;

- Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.

- Phiếu thanh toán ra trường (có mẫu kèm theo)

- Phiếu phản hồi của sinh viên về chương trình đào tạo, giảng viên (theo mẫu quy định của Học viện, nếu có)

Đề nghị các Khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định./.

1. Cán bộ thu hồ sơ: ThS. Phạm Lan Phương - Phòng Đào tạo

2. Download mẫu giấy tờ tại đây:  

http://daotao.naem.edu.vn/cac-bieu-mau-danh-sinh-vien-n1039103528.html