Hôm nay:

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy đào tạo theo hình thức niên chế.

17-09-2019 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 ngành Quản lý giáo dục trở về trước Kế hoạch số 532/TB-HVQLGD tháng 9/2019 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy đào tạo theo hình thức niên chế.

Sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện theo đúng thời gian đã thông báo để nộp hồ sơ về các phòng chức năng theo quy định.

Một số lưu ý của Khoa đối với sinh viên:

- Khoa gửi kèm danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tính đến 9/2019 để sinh viên theo dõi, rà soát lại kết quả của mình

- Sinh viên có thắc mắc đề nghị làm Đơn xem lại điểm (theo mẫu của Khoa Quản lý) gửi về khoa trước ngày 26/09/2019.

- Sinh viên theo dõi danh sách và thông báo trong link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1N0HN4Vg_-G9afYNwFEWh45UAYImIO1Ta?usp=sharing

Trân trọng thông báo!